Souhlasím se zřízením registru pedofilů

Cílem této dlouhodobé ankety, která navazuje na petiční podporu vzniku veřejného registru pedofilů (sexuálních delikventů) je monitorovat průběžný názor občanů České republiky.

Dítě je pro fungující rodinu nebo dobrého rodiče to nejcennější. Občan odvádí daně, aby mu stát mohl z jeho daní poskytnout základní sociální práva, jako právo na vzdělání. V dospělosti se předmětné dítě stane daňovým poplatníkem.

Sexuální delikvent je osoba, která uspokojí své choutky na nezletilém - vlastním nebo cizím a poté se racionálně rozhodne, zda-li jej zanechá na místě nebo bude zneužití opakovat nebo se poškozené osoby z obav o vlastní odhalení zbaví. V případě odhalení přestává být daňovým poplatníkem a čerpá sociální jistoty v podobě vězeňské služby (jež má rovněž za úkol ho chránit při výkonu trestu) a poté pokusu psychologů přesvědčit jej, aby od uspokojování svých tužeb na dítěti pro příště upustil. Při recidivě se toto opakuje.

Pokud se Česká republika bude k těmto delikventům chovat s největší tolerancí ve světě, není divu, že budeme i co se týče sexuální turistiky vyhledávaným rájem.

Pokud souhlasíte s naším názorem, děkujeme za podporu.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Datum narození:
Město:
Názor: Sem můžete napsat, jaký máte názor na současnou ochranu dětí oproti ochraně deviantů. Informace v tomto poli budou anonymně veřejně dostupné.
Obsah: Sem můžete napsat, jaké informace uvítáte v registru. Případně, jak by měl stát postupovat proti delikventům.
Proti spamu CAPTCHA Image Kód nečitelný? Zvolte jiný
Kód výše: Vložte kód výše (ochrana proti spamu)